میکروسکوپ

جزوه کامل آنالیز مواد توسط EDS و WDS

جزوه کامل آنالیز مواد توسط EDS و WDS

جهت مطالعه بقیه مطالب پیرامون آزمون ایدکس اینجا کلیک نمایید در این پست، جزوه کاملی از آنالیز شیمیایی مواد توسط روش های EDS و WDS آورده شده است. این جزوه مربوط به سمینار درس آنالیز مواد دانشگاه شریف می باشد. عناوین مطرح شده در این جزوه 59 صفحه ای عبارتند…

آشنایی با آزمون TEM و روش انجام و تفسیر و تحلیل داده ها

آشنایی با آزمون TEM و روش انجام و تفسیر و تحلیل داده ها

برای دیدن همه مطالب پیرامون آزمون های میکروسکوپی اینجا کلیلک کنید. با توجه به گوناگونی مفاهیم مرتبط با رفتار بین نمونه و الکترون، تکنیک های متعددی مرتبط با کار میکروسکوپ الکترونی عبوری وجود دارد. بر این اساس و جهت تصویرسازی در TEM، در ابتدا یک الگو با استفاده از پرتوهای عبوری…

آموزش روش انجام و تحلیل آزمون میکروسکوپ الکترونی SEM

آموزش روش انجام و تحلیل آزمون میکروسکوپ الکترونی SEM

برای دیدن همه مطالب پیرامون آزمون های میکروسکوپی اینجا کلیلک کنید. در علوم مهندسی، موضوع آنالیز و شناسایی مواد از اهمیت کلیدی برخوردار است. روشهای آنالیز و شناسایی مواد از نظر تحقیق و توسعه و همچنین از نظر کنترل کیفیت، مورد توجه هستند. بهمنظور دستیابی به بهترین نتیجه در آنالیز…

بررسی انواع پوشش های رسانا به منظور تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

بررسی انواع پوشش های رسانا به منظور تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

برای دیدن همه مطالب پیرامون آزمون های میکروسکوپی اینجا کلیلک کنید. امروزه مطالعه درباره خواص مواد بدون آگاهی از اطلاعات مربوط به ریزساختار آنها امکان پذیر نیست. به منظور دستیابی به این مهم، استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیه بسیار رایج و حائز اهمیت است. با توجه به ضرورت به کارگیری…

تعیین اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

تعیین اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

برای دیدن همه مطالب پیرامون آزمون های میکروسکوپی اینجا کلیلک کنید. امروزه پیشرفت های موثری در سنتز نانوذرات حاصل شده است که به دلیل پیشرفت در روش مطالعه آنها می باشد. یکی از مواردی که در مطالعه نانوذرات نقش اساسی ایفا می‌کند، تعیین اندازه آن‌ها می‌باشد. استفاده از میکروسکوپ الکترونی…