تحلیل آزمون آنالیز مکانیکی دینامیکی (DMA, DMTA)

معرفی و روش تحلیل آزمون آنالیز مکانیکی دینامیکی (DMA, DMTA)

معرفی و روش تحلیل آزمون آنالیز مکانیکی دینامیکی (DMA, DMTA)

جهت مطالعه مطالب بیشتر درباره موضوع DMTA اینجا کلیک کنید. آنالیز DMTA یکی از تکنیک های حرارتی است که برای شناسایی مواد به خصوص پلیمرها استفاده میشود. DMTA را به سادگی میتوان به صورت اعمال نیروی نوسانی بر یک نمونه و تجزیه و تحلیل پاسخ ماده به آن نیرو تعریف…