تحلیل آزمون Ellipsometry

معرفی و روش تحلیل آزمون بیضی سنجی (Ellipsometry)

معرفی و روش تحلیل آزمون بیضی سنجی (Ellipsometry)

جهت مشاهده بقیه مطالب پیرامون آزمون Ellipsometry اینجا کلیک کنید. بیضی‌سنجی یک روش توانمند و غیرمخرب برای آنالیز لایه‌های بسیار نازک است. این روش قادر به اندازه‌گیری ضریب شکست، ضریب جذب و ضخامت لایه‌های نازک است. این وسیله بر مبنای این واقعیت ساخته شده‌است که بازتاب از یک فصل مشترک…